Trang sức thiết kế

Lọc
Bộ lọc:

Đang lọc theo:
Tất cả các giá
Lắc Tay Vàng 18K 5% Lắc Tay Vàng 18K

59,000,000đ 62,000,000đ

Lắc Tay 4 Hàng Kim 8% Lắc Tay 4 Hàng Kim

81,000,000đ 88,000,000đ

Lắc Tay Trái Tim 5% Lắc Tay Trái Tim

110,000,000đ 116,000,000đ

Ổ Nhẫn Chủ 5ly4 5% Ổ Nhẫn Chủ 5ly4

21,000,000đ 22,000,000đ

Nhẫn Xoay Full Kim 5% Nhẫn Xoay Full Kim

38,000,000đ 40,000,000đ

Nhẫn Rắn 2 Vòng 3 Viên Kim 4% Nhẫn Rắn 2 Vòng 3 Viên Kim

27,000,000đ 28,000,000đ

Nhẫn nữ T Diamond 6% Nhẫn nữ T Diamond

17,000,000đ 18,000,000đ

Ổ Nhẫn Chủ 4ly5 4% Ổ Nhẫn Chủ 4ly5

23,000,000đ 24,000,000đ

Ổ Nhẫn Chủ 6ly8 5% Ổ Nhẫn Chủ 6ly8

74,000,000đ 77,500,000đ

Nhẫn Kim Cương Nữ Chủ 4ly5 11% Nhẫn Kim Cương Nữ Chủ 4ly5

21,000,000đ 23,500,000đ

Nhẫn Kim Cương Nữ Chủ 4ly5 11% Nhẫn Kim Cương Nữ Chủ 4ly5

20,500,000đ 23,000,000đ

Nhẫn Kim Cương Nữ Chủ 4ly5 9% Nhẫn Kim Cương Nữ Chủ 4ly5

21,000,000đ 23,000,000đ

Nhẫn B.Zero1 13% Nhẫn B.Zero1

26,000,000đ 30,000,000đ

Bông Tai Tròn Hoa Văn 23% Bông Tai Tròn Hoa Văn

9,999,000đ 12,999,000đ

Nhẫn Rắn 3 Vòng Kim Tròn 16% Nhẫn Rắn 3 Vòng Kim Tròn

42,000,000đ 50,000,000đ

Dây Chuyền Chữ M 20% Dây Chuyền Chữ M

32,500,000đ 40,500,000đ

Lắc tay hai hàng kim cương 20% Lắc tay hai hàng kim cương

120,000,000đ 150,000,000đ